Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Blij met de Handhavingswijzer

nationale ombudsmanVeel burgers raken gefrustreerd als ze merken dat regels rond vergunningen ongestraft worden overtreden. Vooral als ze zelf de regels volgen en soms na lange procedures nul op het rekest krijgen terwijl anderen maar hun gang kunnen gaan.

De Nationale Ombudsman heeft nu een Handhavingswijzer opgesteld met twaalf "spelregels". Die gaan o.a. over een duidelijk beleid, de manier waarop met klagers wordt omgegaan en over een consequente handhaving.

Het gaat in feite over het serieus nemen van de burger. Net als bij de Inspraakregels van de Nationale Ombudsman, die Gemeentebelangen Heerenveen in zijn geheel in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen.

In beide gevallen betreft het regels voor een open, duidelijk en eerlijk handelen van de overheid. Een overheid die er voor de burger is en niet andersom.