Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Bezorgd over zorgcowboys

zorgcowboys

De Leeuwarder Courant schrijft vandaag over een landelijk onderzoek naar onbegrijpelijk hoge winstpercentages van zorgbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.
Onder de 174 winstmaker die in 2017 meer dan 10 procent winst behaalden zitten ook Friese Zorgbedrijven: Zorgburea
u Slippens (Sneek), Bos- en Meerzicht (Oudemirdum), Nocht en Wille (Metslawier), Syneada Psychomedisch centrum (Leeuwarden) en Bijzonder Zorgenkind (Surhuisterveen). Een verklaring kan zijn dat de zorg niet volledig is geleverd, maar wel gedeclareerd bij gemeenten of zorgverzekeraars. Als dat zo is dan zijn de winsten mogelijk niet altijd rechtmatig tot stand gekomen.

Gezien de grote tekorten in het Sociaal Domein heeft raadslid Elly Bijlsma de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  • In hoeverre zijn de genoemde zorgaanbieders actief in Heerenveen?
  • Gaat het college naar aanleiding van de berichten zelf onderzoek doen?
  • Als er vermoeden van fraude wordt aangetroffen, welke acties kunnen we dan verwachten?

Naschrift: In een eerdere versie van dit artikel is Friesland begeleid wonen te Heerenveen genoemd. Deze zorgaanbier heeft gemeld dat zij een fout gemaakt hebben bij het aanleveren van hun cijfers. De jaarwinst in 2017 en 2018 is in werkelijheid minder dan 2%, laten zij weten.

BREDE PLANNEN – BREED GEDRAGEN – BREED ONTVANGEN

26-06-2019 raad burgerbesluit

Met warme (!) eenstemmigheid en onder grote publieke belangstelling heeft de gemeenteraad het burgerbesluit van G1000 omarmd. Het college krijgt de opdracht om dit te vertalen in uitvoerbare plannen. In de herfst kan de raad daar dan besluiten over nemen. Sommige plannen kunnen snel gerealiseerd worden. Voor de grotere projecten zal meer tijd nodig zijn.

Lees meer: BREDE PLANNEN – BREED GEDRAGEN – BREED ONTVANGEN

GEMEENTERAAD PRAAT MET SC HEERENVEEN VROUWEN

SC Heerenveen Vrouwen

De gemeenteraadsfractie van GB Heerenveen is geschrokken van het nieuws dat de SC Heerenveen Vrouwen misschien uit de eredivisie verdwijnen. Want door financiële problemen dreigt liquidatie van de stichting van het vrouwenteam.
De fractie heeft zaterdag gesproken met enkele bestuursleden en zich uitvoerig laten informeren over de achtergrond van de ontstane situatie.

Lees meer: GEMEENTERAAD PRAAT MET SC HEERENVEEN VROUWEN

Zoet en Zuur

Perspectiefnota 2019

Elk voorjaar bespreekt de gemeenteraad de financiën van de komende jaren aan de hand van de Perspectiefnota. Op 17 juni heeft Tino van der Ven namens GB Heerenveen aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen.

Lees meer: Zoet en Zuur

HEERENVEEN MEER DAN REGENBOOGGEMEENTE

regenboogvlag

Sinds maandag 15 april is de gemeente Heerenveen officieel een regenbooggemeente. De gemeenteraad heeft daartoe het LHBTIQ+ emancipatiebeleid vastgesteld.

Lees meer: HEERENVEEN MEER DAN REGENBOOGGEMEENTE

LENING VOOR VROUWENVOETBAL

LENING VOOR VROUWENVOETBAL

De door GB Heerenveen geïnitieerde bijeenkomst van de gemeenteraad met de sc Heerenveen Vrouwen heeft een succesvol vervolg gekregen. Het College heeft de situatie voortvarend opgepakt. In de raad van 20 mei 2019 is een lening van maximaal 150.000 euro voorgesteld waarmee de toekomst van het vrouwenvoetbal kan worden veiliggesteld.

Lees meer: LENING VOOR VROUWENVOETBAL

POLENHOTEL IN HEERENVEEN?

Polenhotel Jousterweg

Gemeenteraad wil eerst naar inwoners luisteren.

Maandagavond 11 maart kunnen inwoners van Nijehaske bij de gemeenteraad inspreken over de komst van een hotel voor arbeidsmigranten.
Aanleiding is het initiatief om het leegstaande Friesland College aan de Jousterweg te verbouwen tot een zogenaamd “Polenhotel”.

Lees meer: POLENHOTEL IN HEERENVEEN?