Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Skoatterwiis is goed op weg

skoatterwiis1

Op 15 november nam de gemeenteraadscommissie SamenlevingsZaken een kijkje bij Kindcentrum Skoatterwiis in Oudeschoot. Namens GB Heerenveen waren Sandra Jakovljevic en Elly Bijlsma erbij. De huidige opzet werkt nu een jaar, dus benieuwd naar de resultaten.
Elly en Sandra ontmoeten enthousiaste kinderen en spreken tevreden ouders. Een centrumcoach vanuit Jeugd & Gezin zorgt voor korte lijnen en een duidelijke verbinding tussen school en thuis.
De grote wens van Skoatterwiis is uitbreiding van de naschoolse opvang met een aanbod van sport, cultuur en ontspanning. In het voorjaar van 2020 wordt hiermee een pilot gedraaid.
Aandacht is er voor de warme overdracht naar het voortgezet onderwijs en het zou mooi zijn
als de leerlingen die daar naartoe gaan een plek voor bijv. huiswerkbegeleiding krijgen in de naschoolse opvang.
D
e aanwas van nieuwe leerlingen is een punt van zorg. Zo gaat maar ongeveer de helft van de kinderen uit Oudeschoot naar Skoatterwiis, veel ouders kiezen voor een andere school. Dit heeft te maken met beeldvorming en men is hard aan het werk om dit imago positief om te buigen.
Een andere zorg betreft de toekomst: de centrumcoach is aangesteld voor 3 jaar. Wat gebeurt er daarna, met name als je zo goed op weg bent?
Na een fijne lunch die door het
Skoatterhûs verzorgd werd, kijken Sandra en Elly terug op een bijzonder leerzame ochtend!

 

Eindelijk 100 !

roelf-30-9-2019

GB Heerenveen is blij met de aangekondigde verlaging van de snelheid.
Een jaar geleden heeft Roelf van der Woude samen met andere partijen een motie ingediend voor 100 km/u op de A32 door Heerenveen. De motie is door de hele raad aangenomen.

Lees meer: Eindelijk 100 !

Minder papierverspilling met JA-JA sticker

jaja-sticker

Oud papier was altijd een leuke extra bron van inkomsten voor scholen en verenigingen. Vrijwilligers hielpen als tegenprestatie mee met de inzameling. Maar vrachtwagens met grijparmen maken die hulp tegenwoordig overbodig. Daarom maken de instellingen nu nieuwe afspraken met de gemeente over subsidie-met-tegenprestatie. Een goed moment om werk te maken van minder papier in de brievenbussen, vindt raadslid Roelf van der Woude van GB Heerenveen.

Lees meer: Minder papierverspilling met JA-JA sticker

VRIJ PARKEREN MANTELZORGERS

Elly mantelzorg

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 7 november heeft Elly Bijlsma namens GB Heerenveen een motie ingediend waarin ze het college voorstelt om mantelzorgers te vrij te stellen van parkeergeld.

Lees meer: VRIJ PARKEREN MANTELZORGERS

Bezorgd over zorgcowboys

zorgcowboys

De Leeuwarder Courant schrijft vandaag over een landelijk onderzoek naar onbegrijpelijk hoge winstpercentages van zorgbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.

Lees meer: Bezorgd over zorgcowboys

De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag en de illusie van morgen

Het opvallendste voorstel in de Themabegroting 2020 is de eenmalige investering van 1,2 miljoen in de nieuwe turnhal. Een fors bedrag maar beslist verantwoord om de topsport positie van Heerenveen zeker te stellen en meer ruimte te scheppen voor de breedtesport.

Lees meer: De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag en de illusie van morgen

BREDE PLANNEN – BREED GEDRAGEN – BREED ONTVANGEN

26-06-2019 raad burgerbesluit

Met warme (!) eenstemmigheid en onder grote publieke belangstelling heeft de gemeenteraad het burgerbesluit van G1000 omarmd. Het college krijgt de opdracht om dit te vertalen in uitvoerbare plannen. In de herfst kan de raad daar dan besluiten over nemen. Sommige plannen kunnen snel gerealiseerd worden. Voor de grotere projecten zal meer tijd nodig zijn.

Lees meer: BREDE PLANNEN – BREED GEDRAGEN – BREED ONTVANGEN