Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

FINANCIËLE FLATER: RAAD PAKT DE REGIE

tino-debat-financiën

Boosheid en verbijstering zetten de toon in de raadsvergadering van maandag 7 september.
Het ging over de miljoenen-flater bij de financiële meerjarenplanning van de gemeente Heerenveen.
Ongenoegen was er ook over de manier waarop het college hiermee naar buiten was gekomen. Het stoorde veel raadsleden dat de verantwoordelijke wethouder niet bij de onthulling van de problemen was. Burgemeester Van der Zwan wierp zich steeds op als spreekbuis van het college.
Maandagavond verklaarde wethouder financiën Hans Broekhuizen dat zijn naderende afscheid de reden was dat de voorzitter van het college het woord voerde over de administratieve fouten. Wethouder Broekhuizen wordt op 18 september burgemeester in Twenterand.
Tino van der Ven: “Een vertrekkende wethouder blijft gewoon in functie ook al speelt hij geen rol bij de toekomstige beslissingen. Ik heb het over eigenaarschap. Dat is jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. Het is buitengewoon ernstig dat de raad op basis van onjuiste informatie de perspectiefnota heeft moeten vaststellen.”

Het college wilde eerst zelf laten uitzoeken wat er mis was gegaan. De voltallige gemeenteraad was het daar niet mee eens en besloot tot een eigen onderzoek. Ook wil de raad voldoende zeggenschap over het oplossen van het financiële gat.

De raadsvergadering werd geleid door raadslid en ondervoorzitter Roelf van der Woude. Dat onderstreept de verdeling van de verschillende rollen van raad en college. B&W moeten zich verantwoorden. De raad voert haar controlerende taak uit en neemt de uiteindelijke beslissingen. Van der Woude: “Deze gemeenteraad heeft zich vanaf het begin onafhankelijk van het college opgesteld. In deze onplezierige situatie is dat alleen maar sterker geworden. Door zelf aan het roer te staan bij het onderzoek en te beslissen hoe de problemen worden aangepakt en het financiële gat wordt gedicht.”

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/989813-raad-heerenveen-doet-onafhankelijk-onderzoek-naar-rekenfout

 

Hoe zit het met de ventilatie in de basisscholen?

schoolklas

Met het oog op mogelijke verspreiding van het coronavirus via ventilatiesystemen wordt in het voorgezet onderwijs onderzoek gedaan. Raadslid Elly Bijlsma is benieuwd naar de situatie in het basisonderwijs. Zij heeft aan het college gevraagd hoe de gemeente hiermee omgaat. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van de basisscholen.

PARKEERBONNENREGEN

parkeren-feestdagen 

Veel automobilisten werden op Pinkstermaandag onaangenaam verrast door een boete omdat zij geen parkeergeld betaald hadden. Anders dan in veel plaatsen geldt in Heerenveen het gratis parkeren slechts op zondagen. Dat brengt niet alleen automobilisten in verwarring, ook sommige parkeerinformatie-websites geven aan dat feestdagen gratis zijn.

Lees meer: PARKEERBONNENREGEN

Noodkreet aan het Rijk

roelf-30-9-2019

Veel raadsleden steunen de oproep van de Zoetermeerse gemeenteraad om een vuist te maken tegen het financieel afknijpen van gemeenten door het rijk. Zoetermeer wil onder andere het indienen van de begroting uitstellen en het overleg met het rijk opschorten.

Lees meer: Noodkreet aan het Rijk

Vragen over werkzaamheden Bornego in Terband

Bornego

Omdat ze zagen dat er aan de weg gemeten werd, ontdekten de buurtbewoners dat aan de Bornego gewerkt gaat worden. Het wegdek zou met maar liefst 8 cm verhoogd worden. Men maakt zich veel zorgen over de opritten, garages en huizen die veel lager liggen en bij hevige regenval onder zouden kunnen lopen.

Lees meer: Vragen over werkzaamheden Bornego in Terband

LEEF: Samen werken aan de beste oplossingen

zonnepanelen-energietransitie

GB Heerenveen heeft aan de wieg gestaan van het Thematisch Raadsakkoord. Het gemeentebestuur is hiermee een nieuwe weg ingeslagen waarbij de invloed van de gemeenteraad en de inwoners versterkt wordt.

De Energietransitie is een belangrijke pijler van het Raadsakkoord.
In februari heeft de raad besloten een gemeentelijk informatiepunt energie voor delen, luisteren en samen optrekken in te stellen en te starten met een Lokaal Energie Experimenten Fonds LEEF. Het fonds geeft ruimte en steun aan lokale initiatieven die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie en energiebesparing.

Lees meer: LEEF: Samen werken aan de beste oplossingen

Kadernota Sociaal Domein vastgesteld

2020-02-24-Elly-kadernota-sociaal-beleid 

Op 24 februari 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernota Sociaal Domein vastgesteld. Die zet de grote lijnen uit voor misschien wel de belangrijkste taak van de gemeente: de zorg en ondersteuning voor de inwoners.
Elly Bijlsma voerde het woord namens GB Heerenveen. Ze begon haar betoog met waardering voor de heldere en compacte nota met veel ambitie. “Daar houden we van!”

Lees meer: Kadernota Sociaal Domein vastgesteld