Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Ondernemersfonds: baten en lasten onevenwichtig verdeeld

bedrijven

Heerenveense ondernemersclubs pleiten al jaren voor de instelling van een Ondernemersfonds. Het is een handige manier om geld binnen te halen voor het collectief regelen van beveiliging of aankleding van bedrijfsterreinen of voor promotionele activiteiten. De gemeente speelt voor kassier via een opslag op de OZB voor niet-woningen dus niemand ontkomt aan betalen. En de ondernemersverenigingen krijgen zeggenschap over de besteding.

Lees meer: Ondernemersfonds: baten en lasten onevenwichtig verdeeld

De gemeente als ondernemer: alleen als het moet

sportstad

De Mededingingswet geeft spelregels die overheidsinstanties zoals gemeenten in acht moeten nemen, wanneer zij economische activiteiten uitvoeren. Zo moeten goederen en diensten worden aangeboden tegen marktconforme tarieven. Op deze wijze wordt concurrentievervalsing voorkomen.

Lees meer: De gemeente als ondernemer: alleen als het moet

Busremise Arriva blijft op ongewenste plek

Arriva busremise

 

Op 30 juni heeft de gemeenteraad zich gebogen over de gedoogsituatie op het Arriva terrein.
Al anderhalf jaar staat de gemeente het stallen van bussen toe op het Arriva terrein, naast het busstation. Omwonenden hebben veel last van het lawaai. ’s Morgens om half vijf vertrekt de eerste bus en 's nachts rond half twee komt de laatste terug.

Lees meer: Busremise Arriva blijft op ongewenste plek

Heerenveen zegt NEE tegen windmolens

windmolens

Nadat de raad zich al eerder had uitgesproken tegen windmolens ten oosten van het klaverblad, is op maandagavond 24 november ook de mogelijkheid van molens ten westen van het Heerenveens Kanaal weggestemd.

Lees meer: Heerenveen zegt NEE tegen windmolens

GB Heerenveen fiscaal erkend als goed doel

Anbi logo grootDe Belastingdienst heeft de partij aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daarmee aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer informatie over de ANBI regeling op de website van de Belastingdienst.

Meten is weten. Ook bij zorg en welzijn

keukentafelgesprek


Op 11 september was er een speciale raadsvergadering over Beleid en Budgetten van het Sociaal Domein. Zoals bekend krijgt de gemeente een belangrijke uitbreiding van verantwoordelijkheden op het gebied van (jeugd)zorg en welzijn. Deze overheveling van Rijkstaken gaat gepaard met forse bezuinigingen. Om de zorg op een aanvaardbaar peil te houden is een zorgvuldig beheer en controle van de beschikbare middelen vereist.

Lees meer: Meten is weten. Ook bij zorg en welzijn

Een nieuw jaar, een nieuwe gemeente, een nieuwe naam

GB Heerenveen

 

GemeenteBelangen Heerenveen als GB Heerenveen klaar voor de nieuwe raadsperiode


Na de verkiezingen op 13 november brak voor GemeenteBelangen Heerenveen een roerige periode aan. Zoals bekend ontstond er opschudding rond een gelekte e-mail, waaruit op de dag van de verkiezingen geciteerd werd in de Leeuwarder Courant.

Lees meer: Een nieuw jaar, een nieuwe gemeente, een nieuwe naam