Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

GemeenteBelangen Heerenveen op de bres voor dorpsbudgetten

oranjewoud

In de afgelopen jaren is met veel inzet van burgers gewerkt aan de totstandkoming van de Dorpsvisies. GemeenteBelangen Heerenveen heeft, als een van de initiatiefnemers, deze vorm van beleid-van-onderop altijd een warm hart toegedragen.

Lees meer: GemeenteBelangen Heerenveen op de bres voor dorpsbudgetten

Handhaven nieuwe stijl: vertrouwen in inwoners

handhaving

Heerenveen kiest voor nieuwe uitgangspunten van gemeentelijk toezicht en handhaving. De huidige tijd vraagt om soberheid, scherper geformuleerde prioriteiten en meer vertrouwen in inwoners en bedrijven.

Lees meer: Handhaven nieuwe stijl: vertrouwen in inwoners

Succes van de dorpsvisies wordt uitgebreid naar de wijken

krant dorpsvisies

De leefbaarheid van de wijken en dorpen was een van de speerpunten in het Verkiezingsprogramma 2010 van GemeenteBelangen Heerenveen. Met name de uitwerking van de dorpsvisies, die mede op ons initiatief ontwikkeld zijn, wilden we in deze raadsperiode realiseren. In dit verband is er in dit jaar veel tot stand gebracht.

Lees meer: Succes van de dorpsvisies wordt uitgebreid naar de wijken

Mienskipssoarch niet zomaar afdanken

mienskipssoarch GemeenteBelangen Heerenveen is bezorgd over het voortbestaan van Mienskipssoarch, die in Boarnsterhim de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitvoert. Zoals bekend heeft Heerenveen aangekondigd na de samenvoeging met het zuidelijk deel van Boarnsterhim geen gebruik te willen maken van de diensten van deze organisatie.
De Gemeente Leeuwarden wil Mienskipssoarch wel overeind houden in het deel van Boarnsterhim dat naar Leeuwarden gaat, in elk geval tot eind 2014.

GemeenteBelangen Heerenveen had aangekondigd middels een motie te vragen om dit ook in het zuidelijk deel van de op te heffen gemeente te doen. Daardoor zou deze goed functionerende organisatie nog een jaar vooruit kunnen, in afwachting van een definitieve oplossing.

UPDATE 19 april 2013

De motie die GemeenteBelangen Heerenveen wilde indienen over Mienskipssoarch Boarnsterhim wordt voorlopig aangehouden. Er vindt momenteel overleg plaats over de toekomst van de WMO-uitvoering in het zuidelijk deel van Boarnsterhim. GemeenteBelangen wil de uitkomst daarvan eerst afwachten. Ons voorstel om Mienskipssoarch nog een jaar actief te houden kan daarna opnieuw bezien worden.
Soms is de aankondiging van een motie voldoende om iets in beweging te krijgen...

De brandweerkazerne Nieuwehorne blijft

De brandweerkazerne Nieuwehorne blijft bestaan. Tenminste, als het aan ons ligt. We vinden dat de aanrijtijden niet zover opgerekt mogen worden dat de veiligheid in gevaar komt. Het is zelfs de vraag of de plannen voor opheffing wettelijk wel door de beugel kunnen. Bovendien verwachten we dat de besparingen van sluiting wel eens kunnen tegenvallen.

Lees meer: De brandweerkazerne Nieuwehorne blijft

Zorgen over gemeentelijk risico Sportstad

sportstadGemeenteBelangen Heerenveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiƫle risico's van de gemeente met betrekking tot Sportstad.

Bij een eerdere gedachtewisseling toonde de verantwoordelijke wethouder Coby van der Laan zich optimistisch. Zij hoopte dat de voorziening uiteindelijk zou vrijvallen. GemeenteBelangen is hierdoor niet gerustgesteld en vraagt nu nadere cijfers en gegevens over omvang en aard van de financiƫle betrokkenheid van de gemeente. Sportstad boekte in 2011 een fors verlies en de situatie van huurder SC Heerenveen is ook niet rooskleurig.

Een vernieuwd Thialf: beter dan nieuw

Thialf nei
Jarenlang is er gewerkt aan plannen voor een opvolger voor ijsstadion Thialf. Ondanks zijn ouderdom nog altijd de snelste laaglandbaan ter wereld. Maar alles wat 4 jaar plannenmakerij heeft opgeleverd is een kostbare stapel onderzoeken en rapporten. En een ongeloofwaardig duur concept voor een Nieuw Thialf in Sportstad. Ambitie, synergie en spin-off werden als toverspreuken gebruikt om de tekortschietende onderbouwing verhullen. Het is geen wonder dat de Friese Staten daar geen heil in zagen.

Lees meer: Een vernieuwd Thialf: beter dan nieuw