Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Succes van de dorpsvisies wordt uitgebreid naar de wijken

krant dorpsvisies

De leefbaarheid van de wijken en dorpen was een van de speerpunten in het Verkiezingsprogramma 2010 van GemeenteBelangen Heerenveen. Met name de uitwerking van de dorpsvisies, die mede op ons initiatief ontwikkeld zijn, wilden we in deze raadsperiode realiseren. In dit verband is er in dit jaar veel tot stand gebracht.

Lees meer: Succes van de dorpsvisies wordt uitgebreid naar de wijken

De brandweerkazerne Nieuwehorne blijft

De brandweerkazerne Nieuwehorne blijft bestaan. Tenminste, als het aan ons ligt. We vinden dat de aanrijtijden niet zover opgerekt mogen worden dat de veiligheid in gevaar komt. Het is zelfs de vraag of de plannen voor opheffing wettelijk wel door de beugel kunnen. Bovendien verwachten we dat de besparingen van sluiting wel eens kunnen tegenvallen.

Lees meer: De brandweerkazerne Nieuwehorne blijft

Een betaalbaar plan voor Thialf

thialf discoveryMet grote belangstelling volgt GemeenteBelangen Heerenveen de ontwikkeling rond een nieuw Thialf. De regiegroep is druk doende om de raad binnenkort hun definitieve varianten voor te leggen, volgens afspraak gemaakt met de gemeenteraad.

De fractie van GemeenteBelangen Heerenveen heeft evenwel zicht gekregen op een ander plan van aanpak voor een betaalbare renovatie Thialf op de huidige locatie, ontwikkeld door Proplan.

Lees meer: Een betaalbaar plan voor Thialf

Een vernieuwd Thialf: beter dan nieuw

Thialf nei
Jarenlang is er gewerkt aan plannen voor een opvolger voor ijsstadion Thialf. Ondanks zijn ouderdom nog altijd de snelste laaglandbaan ter wereld. Maar alles wat 4 jaar plannenmakerij heeft opgeleverd is een kostbare stapel onderzoeken en rapporten. En een ongeloofwaardig duur concept voor een Nieuw Thialf in Sportstad. Ambitie, synergie en spin-off werden als toverspreuken gebruikt om de tekortschietende onderbouwing verhullen. Het is geen wonder dat de Friese Staten daar geen heil in zagen.

Lees meer: Een vernieuwd Thialf: beter dan nieuw

Blij met de Handhavingswijzer

nationale ombudsmanVeel burgers raken gefrustreerd als ze merken dat regels rond vergunningen ongestraft worden overtreden. Vooral als ze zelf de regels volgen en soms na lange procedures nul op het rekest krijgen terwijl anderen maar hun gang kunnen gaan.

De Nationale Ombudsman heeft nu een Handhavingswijzer opgesteld met twaalf "spelregels". Die gaan o.a. over een duidelijk beleid, de manier waarop met klagers wordt omgegaan en over een consequente handhaving.

Lees meer: Blij met de Handhavingswijzer