Fractie

Maak kennis met de fractie


 

Tino van der VenTino van der Ven woont in Oudehorne. In het dagelijks leven is hij Plaatsvervangend Hoofd Arbeid van de gevangenis in Lelystad.
Zijn motto is: “Vrijwilligers zijn het sociaal kapitaal in onze wijken en dorpen. Zorg daar goed voor door hun voorzieningen in stand te houden.”
Fractievoorzitter
Telefoon: 06 12382659

Elly BijlsmaElly Bijlsma werkt als coördinator bij Stichting Urgente Noden in Leeuwarden. Via een hulpverlener kunnen mensen een beroep doen op dit noodfonds. In die boeiende baan ziet ze waarin ons systeem tekort schiet. Haar drive is dat de gemeente Heerenveen een voorbeeld wordt op het gebied van zorg. Elly hoort het liefst uit eerste hand hoe mensen de zorg in Heerenveen ervaren, zodat ze daar in de politiek wat mee kan doen.
Raadslid
Telefoon: 06 46999999

Roelf van der WoudeRoelf van der Woude wil een beter leven voor de zwaksten in de samenleving. Niet-werkenden weer aan de slag krijgen, ook langs minder gebruikelijke wegen en ook als dat geld kost. Wil meer invloed voor de kiezers.
Ideale lokale politiek: een raadsbreed programma op hoofdlijnen met een college op basis van bestuurlijke kwaliteiten en minder op politieke afkomst. Het politieke debat keert zo terug in de raad.
Raadslid, Vice fractievoorzitter
Telefoon: 06 52692755

Lita PonsenLita Ponsen is lid van de steunfractie van GB Heerenveen en fractiesecretaris. Lita is van jongs af aan politiek en maatschappelijke betrokken en in verschillende besturen actief geweest. Ze is daarnaast roman-auteur. Sociale problemen hebben haar aandacht. Maar ook milieu en leefomgeving want dat vindt zij het enige dat we op lange termijn aan onze volgende generaties nalaten.
Steunfractielid
Fractiesecretariaat

Michiel BakkerMichiel Bakker is vrijwilliger bij de brandweer met ervaring in vertegenwoordigende functies in de veiligheidsregio en de vakbond. Michiel is vooral geïnteresseerd in de meest tastbare invulling van de gemeente: wegen en verkeer, het bouwen van woningen en vestiging van bedrijven en hoe we omgaan met het buitengebied en de natuur.
Steunfractielid

SandraSandra Jakovljević komt uit het voormalige Joegoslavië en woont ruim 30 jaar in Nederland. Is tolk Slavische talen, spreekt 6 talen en verstaat er 7, waaronder Fries. Sandra heeft zelf gemerkt hoe belangrijk het is om te integreren en de eigen cultuur met die van het nieuwe land te verenigen. Die ervaring wil zij gebruiken om mensen met een buitenlandse achtergrond te verbinden met de lokale politiek.
Steunfractielid