Maak kennis met de kandidaten

Het team dat zich voor GB Heerenveen inzet

 

 Tino

1. Tino van der Ven (1965) Oudehorne

In het dagelijks leven is hij Plaatsvervangend Hoofd Arbeid van de gevangenis in Lelystad. Sinds het overlijden van Ben Brouwer is Tino voorzitter van de raadsfractie, een functie die hij een eerdere raadsperiode ook had. Zijn motto is: “Vrijwilligers zijn het sociaal kapitaal in onze wijken en dorpen. Zorg daar goed voor door hun voorzieningen in stand te houden.”

.

 Elly

2. Elly Bijlsma (1958) Terband

Werkt als coördinator bij Stichting Urgente Noden in Leeuwarden. Via een hulpverlener kunnen mensen een beroep doen op dit noodfonds. In die boeiende baan ziet ze waarin ons systeem tekort schiet. Haar drive is dat de gemeente Heerenveen een voorbeeld wordt op het gebied van zorg. Elly hoort het liefst uit eerste hand hoe mensen de zorg in Heerenveen ervaren, zodat ze daar in de politiek wat mee kan doen.

 Roelf2

3. Roelf van der Woude (1951) Akkrum

Wil een beter leven voor de zwaksten in de samenleving. Niet-werkenden weer aan de slag krijgen, ook langs minder gebruikelijke wegen en ook als dat geld kost. Wil meer invloed voor de kiezers.
Ideale lokale politiek: een raadsbreed programma op hoofdlijnen met een college op basis van bestuurlijke kwaliteiten en minder op politieke afkomst. Het politieke debat keert zo terug in de raad.

 Lita

4. Lita Ponsen (1956) Oudeschoot

Is lid van de steunfractie van GB Heerenveen en fractiesecretaris. Lita is van jongs af aan politiek en maatschappelijke betrokken en in verschillende besturen actief geweest. Ze is daarnaast roman-auteur. Sociale problemen hebben haar aandacht. Maar ook milieu en leefomgeving want dat vindt zij het enige dat we op lange termijn aan onze volgende generaties nalaten.

 Michiel

5. Michiel Bakker (1971) Heerenveen

Is vrijwilliger bij de brandweer met ervaring in vertegenwoordigende functies in de veiligheidsregio en de vakbond. Michiel is vooral geïnteresseerd in de meest tastbare invulling van de gemeente: wegen en verkeer, het bouwen van woningen en vestiging van bedrijven en hoe we omgaan met het buitengebied en de natuur.

 Diephuis Bert

6. Bert Diephuis (1960) Bontebok

Heeft tot zijn pensionering gevlogen als captain bij de KLM. Heeft daardoor de blik van een adelaar als het gaat om transparant en doelmatig bestuur. Verantwoord omgaan met het geld van de burgers maar niet beknibbelen op de sociale taken is zijn devies. Een goed milieubeleid werkt alleen als het gebaseerd is op feiten, stelt Bert en hij koestert het bedrijfsleven als onmisbare banenmotor.

 Sjoukje

7. Sjoukje Faber (1964) Heerenveen

In haar werk op het Praktijkonderwijs kijkt ze naar de mogelijkheden van een kind en helpt die te vergroten. Ook in de politiek wil zij af van de nadruk op wat er níet kan maar positief verder bouwen op wat wél kan. Een lokale partij kan de belangen van de inwoners van Heerenveen het best dienen, vindt Sjoukje, en dan niet alleen vóór maar vooral sámen met de mensen.

 Sandra

8. Sandra Jakovljević (1976) Heerenveen

Komt uit het voormalige Joegoslavië en woont ruim 30 jaar in Nederland. Spreekt 6 talen en verstaat er 7, waaronder Fries. Sandra heeft zelf gemerkt hoe belangrijk het is om te integreren en de eigen cultuur met die van het nieuwe land te verenigen. Die ervaring wil zij gebruiken om mensen met een buitenlandse achtergrond te verbinden met de lokale politiek.

 

 Martin J

9. Martin de Jong (1958) Oranjewoud

Ondernemer die met zijn bedrijf wereldwijd als technisch adviseur in de melkveehouderijsector werkt. Martin is gepassioneerd organisator van sportevenementen en coördinator van de 600 vrijwilligers bij sc Heerenveen. Hij is trots dat hij in een gemeente woont die in binnen- en buitenland een begrip is. Zijn brede politieke belangstelling richt zich op efficiënt bestuur en een goede balans tussen landbouw en natuur.

 Eelke

10. Eelke Krist (1974) Nieuwehorne

Heeft ervaring als horecaondernemer. Na 10 jaar in Inzell (Zuid-Duitsland) heeft Eelke nu een verhuurbedrijf met Friese Tjalken. Het ondernemen zit hem in het bloed en hij vindt dat een gezonde gemeente een vitale economie moet hebben. Daarom is het nodig dat de politiek oog en oor heeft voor de belangen van de ondernemers.

 Renema

11. Martin Renema (1974) Terband

Werkt als community manager in het X-lab bij NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden. Martin werkt dagelijks met enthousiaste studenten aan opwindende innovaties. Daarnaast is hij aanjager van projecten op het gebied van duurzaamheid. Omdat de politiek niet leeft bij de mensen die ze vertegenwoordigt, wil Martin hier samen met de denkkracht van de Hogeschool verandering in brengen.

 Hemminga Jan

12. Jan Hemminga  (1944) Akkrum

Heeft een lange loopbaan als wethouder en gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Utingeradeel. In Boarnsterhim was hij fractievoorzitter van zusterpartij GB2000. Over zijn motief om lijstduwer te zijn van GB Heerenveen zei Jan: “Deze partij voert een open en eerlijke politiek waarbij lokale argumenten doorslaggevend zijn.”
Op 9 februari 2018 is Jan onverwacht overleden. Volgens de Kieswet blijft zijn naam op de stembiljetten staan.