Vrij parkeren mantelzorgers

Elly mantelzorg

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 7 november heeft Elly Bijlsma namens GB Heerenveen een motie ingediend waarin ze het college voorstelt om mantelzorgers te vrij te stellen van parkeergeld.

Heerenveen kent veel mantelzorgers: mensen die belangeloos hulp bieden aan een ander. Vaak worden er ook boodschappen gedaan. Wij vinden dat we deze mantelzorgers, die ervoor zorgen dat er minder snel verwezen wordt naar professionele zorg, niet op kosten moeten jagen met parkeergeld. De bestaande Mantelzorgpas zou uitgebreid kunnen worden met een ”vrij parkeren kaart”.

Helaas heeft de motie het niet gehaald. GB Heerenveen kreeg steun van GroenLinks.

Bij de evaluatie van het gemeentelijk Mantelzorgbeleid zullen we parkeergeld opnieuw te berde brengen.