Dementie is een serieuze maatschappelijke uitdaging

Heerenveen wil een dementievriendelijke gemeente zijn, die zich inzet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. In dat kader werd op 12 april 2022 een middag over dementie gehouden in Het Posthuis.

Kennis bundelen en samenwerken
Diana Elsing, beleidsregisseur Wmo en Amanda IJsselmuiden, regisseur Sociaal Domein bij de gemeente Heerenveen ontvingen de gasten. Verschillende thuiszorgorganisaties waren vertegenwoordigd, evenals Ziekenhuis Tjongerschans, een huisartsenpraktijk, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie Fryslân, Cosbo, VN-panel Heerenveen, het Odensehuis en de Participatieraad van Heerenveen.
Theorie en praktijk
Van de raadsleden was alleen Ankie Speel van GemeenteBelangen aanwezig. Zorg en welzijn is haar focus. Ankie luisterde aandachtig naar de presentaties van de diverse partijen. Marije Effing-Boele verzorgde namens het netwerk dementie Fryslân een presentatie. In groepjes werd een veelvoorkomende casus uit de praktijk besproken.
Verschillen per persoon
Mensen met dementie hebben vaak een combinatie van symptomen. Vaak is er sprake van geheugenverlies en verandert het gedrag. De symptomen die bij dementie horen zijn heel breed en verschillen per persoon. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan met de oriëntatie, de taal en het maken van plannen. Ook veranderingen in stemming en persoonlijkheid komen voor.
Groeiende behoefte
Een op de vijf mensen krijgt dementie. Friesland telde in 2020 ongeveer 12.000 mensen met dementie. De schatting is dat dit aantal door de vergrijzing in 2040 stijgt naar 21.000 mensen.
De huisarts kan (laten) onderzoeken of er sprake is van dementie. Wanneer er behoefte is aan ondersteuning door een gespecialiseerd casemanager dementie, dan kan de huisarts een verwijzing regelen.
Zorgwekkende cijfers
70% van de mensen met dementie woont thuis en zal vaker een beroep doen op de Wmo.
75% van de mensen met dementie die thuis wonen vindt hun woning niet geschikt. De helft van hen wil verhuizen maar heeft geen alternatief.
53% van de mantelzorgers van mensen met dementie is tamelijk belast tot overbelast.
Ankie Speel: “Dementiezorg is met recht een uitdaging te noemen.”