ANBI – Algemeeen Nut Beogende Instelling

GB Heerenveen is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees hier wat ANBI betekent: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/

 

GB Heerenveen voldoet graag aan de ANBI-verplichtingen om transparant te zijn over haar organisatie en financiën.

De politieke partij GB Heerenveen is als vereniging ingeschreven onder de naam GEMEENTEBELANGEN HEERENVEEN

RSIN/fiscaal nummer: 8163 83 923

Postadres: Koolboswijk 7, 8411 KL Jubbega

Functionarissen: 4 bestuursleden: A.P. Diephuis (Voorz.), B.M. Kramer (Secr.) M.J. de Jong, (Penn.) E.J. Bokhorst (Alg.)

Beloningsbeleid: Geen der functionarissen ontvangt beloning voor verrichte werkzaamheden.

Doelstelling: Het faciliteren van een lokale politieke partij met alle middelen die daartoe geëigend zijn.

Beleidsplan: GB Heerenveen is een partij van betrokken mensen die met beide benen op de grond deelnemen aan het lokale bestuur. Het doel is een dienstbare, transparant bestuurde gemeente die het geld van de burgers zorgvuldig besteedt. Zoals verwoord in het partijprogramma: >> KLIK HIER

 

Hier zijn onze financiële verantwoording en het activiteitenverslag te vinden: Jaarlijkse verantwoording