Maak kennis met de fractie


 

Tino van der Ven
Betaalbaar en duurzaam wonen bereikbaar maken noemt hij de belangrijkste opgave voor de komende jaren.
Hij ziet vrijwilligers als het cement van de samenleving. Een samenleving waarin vertrouwen in elkaar en een veilige leefomgeving kernwaarden zijn.
Fractievoorzitter
Lid commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu, lid Presidium

Telefoon: 06 12382659
E-mail: T.vanderVen@heerenveen.nl
Ankie Speel-Bakker
Ondernemer. Werkervaring in de (thuis)zorg, de accountancy en de verzekeringswereld. Oud-lid Participatieraad. Zorg en welzijn is haar focus. Welzijn betekent voor haar toekomstperspectief hebben: kans op werk, kans op een woning, kans op een prettig leven.

Raadslid
Lid commissie Samenlevingszaken

Telefoon: 06 20017599
E-mail: a.speel@heerenveen.nl
Elly Bijlsma
Oud-raadslid, staat de nieuwe fractie graag met raad en daad terzijde. Haar drive is dat Heerenveen toonaangevend is op het gebied van zorg & welzijn. Bij de energietransitie en milieumaatregelen let ze erop dat de belangen van alle betrokkenen tot hun recht komen.

Steunfractielid
Lid commissie Samenlevingszaken

Telefoon: 06 46999999
E-mail: E.Bijlsma@heerenveen.nl
Jerry Speel
Ondernemer en bestuurder. Wil zijn brede kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van de gemeente Heerenveen en de fractie ondersteunen op het gebied van financiën, energie en sport.

Steunfractielid / Lid commissie AZ
Telefoon: 06 46712589

E-mail: j.speel@heerenveen.nl
Lita Ponsen
Is van jongs af aan politiek en maatschappelijke betrokken en in verschillende besturen actief geweest. Ze is daarnaast roman-auteur. Sociale problemen hebben haar aandacht. Maar ook milieu en leefomgeving want dat vindt zij het enige dat we op lange termijn aan onze volgende generaties nalaten.

Steunfractielid / Fractiesecretariaat