Succes van de dorpsvisies wordt uitgebreid naar de wijken

krant dorpsvisies

De leefbaarheid van de wijken en dorpen was een van de speerpunten in het Verkiezingsprogramma 2010 van GemeenteBelangen Heerenveen. Met name de uitwerking van de dorpsvisies, die mede op ons initiatief ontwikkeld zijn, wilden we in deze raadsperiode realiseren. In dit verband is er in dit jaar veel tot stand gebracht.

In het voorjaar komt het college van B&W met een voorstel voor de budgetten voor de periode 2013-2016. Daarmee wordt de voortzetting van het proces gewaarborgd. Niet alleen in de dorpen maar ook in de wijken van Heerenveen. En niet te vergeten: in de nieuwe dorpen die na de herindeling de gemeente komen verrijken.

In een huis-aan-huis folder werden de inwoners van Heerenveen over de plannen geïnformeerd