Handhaven nieuwe stijl: vertrouwen in inwoners

handhaving

Heerenveen kiest voor nieuwe uitgangspunten van gemeentelijk toezicht en handhaving. De huidige tijd vraagt om soberheid, scherper geformuleerde prioriteiten en meer vertrouwen in inwoners en bedrijven.

Vertrouwen

De focus van handhaving komt te liggen op het verbeteren van de houding van inwoners en bedrijven. Het aantal controles bij hardnekkige overtreders wordt verhoogd, terwijl degenen die hun zaken op orde hebben meer vertrouwen krijgen en minder vaak gecontroleerd worden. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: “we vertrouwen erop dat onze inwoners hun verantwoordelijkheid nemen. Als dit vertrouwen wordt beschaamd treffen we maatregelen.”

Eigen verantwoordelijkheid

Met de nieuwe werkwijze maakt de gemeente scherpe keuzes. Het nieuwe handhavingsbeleid richt zich voortaan in hoofdzaak op het voorkomen of beperken van gezondheid- en veiligheidsrisico’s. Zolang hinder en overlast geen betrekking hebben op de gezondheid of veiligheid, is het een eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven om tot een oplossing te komen. Wel biedt de gemeente, met behulp van vrijwilligers, de mogelijkheid van buurtbemiddeling aan. De buurtbemiddelaars helpen partijen samen de problemen op te lossen.

Communicatie

Bij de nieuwe manier van toezicht en handhaving vormt communicatie een belangrijk instrument. Om naleving te stimuleren moeten regels bekend zijn. Ook moet de gemeente duidelijk maken aan inwoners en ondernemers wat zij op het gebied van toezicht en handhaving wel en niet van de gemeente kunnen verwachten.

Gemeenten

Gemeenten zijn belast met de handhaving van een verscheidenheid aan lokale en landelijke regels. Te denken valt aan regelgeving rond milieu en bouwactiviteiten, maar ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet.