GemeenteBelangen Heerenveen op de bres voor dorpsbudgetten

oranjewoud

In de afgelopen jaren is met veel inzet van burgers gewerkt aan de totstandkoming van de Dorpsvisies. GemeenteBelangen Heerenveen heeft, als een van de initiatiefnemers, deze vorm van beleid-van-onderop altijd een warm hart toegedragen.

Voor de realisatie van deze Dorpsvisies hebben de Plaatselijk Belang-verenigingen budgetten gekregen en plannen gemaakt. Met ondersteuning van de gemeente zijn verschillende projecten in uitvoering en gepland.
De voorgenomen bezuinigingen dreigen nu een streep door de rekening te halen. Binnenkort praat de gemeenteraad over voorstellen voor de begroting waarin de budgetten voor dorps- en plattelandsprojecten vrijwel geschrapt zijn. Daardoor worden niet alleen de Dorpsvisie plannen getroffen maar ook andere projecten die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het buitengebied van de gemeente.

GemeenteBelangen Heerenveen begrijpt dat er bezuinigingen nodig zijn maar vindt het onredelijk om waardevolle investeringen in leefbaarheid en welzijn op te offeren voor een relatief kleine bijdrage aan de gemeentefinanciën.