Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze samenleving

brandweer

 

Tino van der Ven, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen, over de betekenis van vrijwilligers

In de discussies over de participatiesamenleving wordt wel eens vergeten hoeveel vrijwilligers hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk en dorp. Zonder hun onbaatzuchtige inzet zou de samenleving piepend en knarsend vastlopen.

Een paar cijfers: 1 miljoen vrijwilligers zijn actief in de sport, 700.000 mensen springen bij in het onderwijs en even zoveel in de zorg. Alles bij elkaar staat bijna de helft van de mensen op een of andere manier als vrijwilliger klaar voor anderen. Zij vormen de ruggengraat van onze samenleving.

Een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk is de brandweer. Als lid van de blusgroep Nieuwehorne weet ik wat er allemaal nodig is om de vrijwillige manschappen 24 uur paraat te houden. Hun inzetbaarheid is op professioneel niveau door een intensief oefeningsschema van een avond per twee weken en een opleidingsprogramma van drie jaar. Naast brand blussen is technische hulpverlening een belangrijke taak van de brandweer. Van het assisteren van ambulancepersoneel bij het bevrijden van slachtoffers uit voertuigen tot het zoeken naar drenkelingen met duikapparatuur. Ook bij wateroverlast en gaslekkages komt de brandweer in actie.
Na de herindeling beschikt de gemeente Heerenveen over kazernes in Heerenveen, Akkrum, Tjalleberd, Nieuwehorne en Jubbega. Dankzij de inzet van de vrijwilligers kunnen deze voorzieningen in stand gehouden worden. Met alleen beroepskrachten zou de brandweer in zijn huidige vorm onbetaalbaar worden.

 


 

Ven TinoTino van der Ven woont in Oudehorne. In het dagelijks leven is hij Plaatsvervangend Hoofd Arbeid in een Penitentiaire Inrichting. Tino is sinds 2010 voorzitter van de raadsfractie. Zijn motto is: “Vrijwilligers zijn het sociaal kapitaal in onze wijken en dorpen. Zorg daar goed voor door hun voorzieningen in stand te houden.”