Hoe kan de toekomst van Sportstad Heerenveen veiliggesteld worden ?

sportstad

 

Evert Jan Bokhorst, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen, over de noodzaak van openheid van zaken

Sport en alles wat daarbij hoort of waar het effect op heeft, ligt GemeenteBelangen Heerenveen na aan het hart. Dat geldt voor de nationale topsporten voetbal, schaatsen en turnen, maar zeker niet minder voor de sporten die elke week door velen in Heerenveen beoefend worden. Wellicht is de maatschappelijke impact van die laatste, bijvoorbeeld op gezondheid, ontspanning en sociale relaties, zelfs groter dan de landelijke bekendheid van de SC of Thialf.

Natuurlijk realiseren we ons dat de SC Heerenveen en het schaatsen in Thialf, inclusief het weer aardig aan de landelijke weg timmerende ijshockeyteam van Unis Flyers, geweldige ambassadeurs zijn voor Heerenveen. Dat daar een prijskaartje aan hangt hoeft tot op zekere hoogte ook geen probleem te zijn. Zolang de beschikbare middelen maar zodanig worden ingezet dat zowel de uitstraling van de topsport in Heerenveen als het belang van de locale (amateur)sportbeoefenaar evenredig gediend worden.

In het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Heerenveen staat dat Sportstad Heerenveen geen financiële molensteen om de nek van de gemeente en haar inwoners mag worden. Tot op heden is het onduidelijk welke risico’s de gemeente in voorgaande jaren heeft genomen met betrekking tot de financiering van Sportstad Heerenveen. Daarover moet duidelijkheid komen. Pas dan kunnen er doeltreffende maatregelen worden genomen om de toekomst van Sportstad veilig te stellen. Zonder die openheid is er geen zicht op de consequenties van bepaalde keuzes en kan er geen medewerking van de gemeente Heerenveen en haar burgers verlangd worden.

Openheid en helderheid staan hoog in het vaandel van GemeenteBelangen Heerenveen, ook hierbij. Dat is in gemeentezaken niet anders dan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Wanneer er over situaties helderheid bestaat, kunnen beslissingen in het algemeen belang geaccepteerd en gesteund worden.

 

 


 

 

Bokhorst Evert JanEvert Jan Bokhorst woont in Heerenveen en is eigenaar en directeur van Uw Eigen Rekenkamer, Accountancy en Advies te Heerenveen. Langjarige ervaring in accountancy en financieel management. Niet specifiek op het gebied van overheidsfinanciën, maar wel weer ervaring als directeur financiën van de adviesdochteronderneming van de VNG, ODRP, waarbij het verzorgen van opleidingen in bedrijfsmatig georganiseerde overheidsfinanciën een (extern) onderdeel vormde.