Mensen die aangewezen zijn op zorg moeten zelf de regie over hun leven kunnen houden

pgb

 

Debbie Driehuijs, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen, over de nieuwe regeling van de Persoonsgebonden budgetten 

Door alle berichten in de media rond de overdracht van zorgtaken naar de gemeenten zijn veel mensen ongerust over de toekomst van de Persoonsgebonden budgetten (Pgb’s).

In 2015 gaan de AWBZ-taken Persoonlijke Verzorging, Begeleiding en Kortdurend Verblijf over naar de WMO. Volgens de politiek in Den Haag hoeven de mensen die nu een Pgb hebben zich geen zorgen te maken. In het regeerakkoord zijn er geen wijzigingen op dit punt voorgesteld. De gemeenten zijn verplicht om de wet uit te voeren. Ook in de toekomst zou iedereen die dat wil van deze regeling gebruik moeten kunnen maken.

Uitgangspunt van de nieuwe WMO is dat zorgvragers zelf aan zet zijn om problemen, die zij vanwege hun beperking ondervinden, op te lossen. Dit doen zij door een beroep te doen op het eigen netwerk van vrienden, familie en vrijwilligers. Zorgvragers die meer nodig hebben kunnen zelf invloed uitoefenen op de zorg die zij via de gemeente willen gaan krijgen. Afstemming van zorgaanbod op zorgvraag is hierbij van essentieel belang en zeggenschap van zorgvragers een onmisbare schakel.
Toch blijven er nog veel vragen. Hoe zit het met de vrijheid om zelf zorgverleners te kiezen? Mag Pgb-zorg ingekocht worden buiten de gemeente? Hoe gaat het met Zorg In Natura en is die altijd beschikbaar?

GemeenteBelangen Heerenveen zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen. De opzet in onze gemeente met meitinkers biedt een goede basis voor begeleiding en ondersteuning. Voorop moet blijven staan dat mensen de regie over hun leven in eigen hand mogen houden. Met die maatstaf gaan we de uitvoering van de nieuwe Pgb-regeling beoordelen.

 


 

Driehuijs DebbieDebbie Driehuijs woont in Heerenveen en is eigenares van de dagbesteding ‘Stukje bij beetje’. Ze heeft ervaring als Sociaal Pedagogisch Werker en Activiteitenbegeleidster bij een grote instelling voor psychiatrie in Friesland.
Over wat haar beweegt zegt zij: “Ik kijk liever naar de mogelijkheden van mensen dan naar hun beperkingen. Iedereen moet de kans hebben om zich te ontplooien. Daar hoort onlosmakelijk de regie over het eigen leven bij.”