Busremise Arriva blijft op ongewenste plek

Arriva busremise

 

Op 30 juni heeft de gemeenteraad zich gebogen over de gedoogsituatie op het Arriva terrein.
Al anderhalf jaar staat de gemeente het stallen van bussen toe op het Arriva terrein, naast het busstation. Omwonenden hebben veel last van het lawaai. ’s Morgens om half vijf vertrekt de eerste bus en ’s nachts rond half twee komt de laatste terug.

De officiële huidige bestemming is Wonen. Maar omdat de woningmarkt maar niet wil vlot trekken, gebruikt Arriva het terrein als busremise. Om de overlast voor de omgeving enigszins te beperken wil Arriva een geluidwerende muur bouwen en heeft daarvoor vergunning aangevraagd.

De fractie van GB Heerenveen is principieel tegen legalisatie van een busremise op deze locatie, midden in een woonwijk. Daarom had de partij samen met D66 een amendement ingediend om het gebruik als bus-stalling voor maximaal vijf jaar toe te staan. Helaas werd dit amendement door een meerderheid verworpen.
Hoewel Arriva wat moet doen aan de licht- en geluidsuitstoot, zodat de hinder naar de omgeving wordt beperkt, blijft er de wrange smaak dat deze overlast gevende bedrijfsactiviteiten midden in een woonwijk worden toegestaan.

GB Heerenveen betreurt het dat niet iedereen in de raad dat een probleem vindt.