Heerenveen zegt NEE tegen windmolens

windmolens

Nadat de raad zich al eerder had uitgesproken tegen windmolens ten oosten van het klaverblad, is op maandagavond 24 november ook de mogelijkheid van molens ten westen van het Heerenveens Kanaal weggestemd.

Zoals bekend is Heerenveen door de Provincie aangewezen als reservelocatie voor windenergie. Het college wilde daar wel aan meewerken indien de molens niet hoger dan 80 meter zouden worden en alleen in het gebied bij Omrin en het Kanaal-Haskerveen.

GB Heerenveen heeft samen met andere partijen een amendement ingediend dat die mogelijkheid schrapte. Dat werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Windenergie is zowel landelijk als lokaal omstreden. Er zijn veel vragen over rendement, subsidies, overlast en visuele impact. GB Heerenveen stelt vast dat er in de gemeente geen draagvlak is en ziet liever dat er wordt ingezet op zonne-energie en aardwarmte. Daarnaast zijn er windrijkere locaties te vinden zoals de Afsluitdijk.

Ondanks de uitspraak van de gemeenteraad kunnen de Provincie en het Rijk besluiten dat er toch windmolens geplaatst worden, bijvoorbeeld langs de A7. In dat geval zal bekeken moeten worden hoe de opbrengst maximaal gaat neerdalen in onze gemeenschap. Wie de lasten draagt heeft ook recht op de lusten.