Ondernemersfonds: baten en lasten onevenwichtig verdeeld

bedrijven

Heerenveense ondernemersclubs pleiten al jaren voor de instelling van een Ondernemersfonds. Het is een handige manier om geld binnen te halen voor het collectief regelen van beveiliging of aankleding van bedrijfsterreinen of voor promotionele activiteiten. De gemeente speelt voor kassier via een opslag op de OZB voor niet-woningen dus niemand ontkomt aan betalen. En de ondernemersverenigingen krijgen zeggenschap over de besteding.

Het is begrijpelijk dat de agrarische sector en eigenaren van bijv. verenigingsgebouwen zich tegen de plannen hebben uitgesproken. In kringen van andere ondernemers is de stemming verdeeld. Vooral in de dorpen zijn de reacties afwijzend. Maar ook in Heerenveen voelt niet iedereen zich vertegenwoordigd door de ondernemersverenigingen.

GB Heerenveen heeft zich verbaasd over de verbetenheid waarmee de plannen zijn doorgedrukt. De aanpassingen en toezeggingen vanwege allerlei bezwaren lijken vooral bedoeld om het Ondernemersfonds koste wat kost in te voeren. Als gevolg daarvan is het fonds steeds verder uitgekleed. Boeren krijgen hun geld terug en sommige anderen worden gecompenseerd. Daardoor blijft er van het idee “allen voor allen” weinig over. Het gemeente-brede belastingmiddel wordt feitelijk ingezet voor een beperkte groep belanghebbenden.
Veel kleine bedrijven moeten daarom niets hebben van deze lastenverzwaring. De vraag “What’s in it for me” is onvoldoende beantwoord.

Lees hier het betoog van Evert Jan Bokhorst.