Open bestuursstijl is democratische voorwaarde

Fractie GB Heerenveen

Op de ledenvergadering van GB Heerenveen op 31 maart gaf fractievoorzitter Ben Brouwer een gedetailleerd overzicht van de onderwerpen die het afgelopen jaar in de gemeenteraad langskwamen. Sommige raken de burger direct, zoals de scholen of de nieuwe zorgtaken en natuurlijk de belastingen. Andere discussies in de raad zijn meer bestuurlijk van aard zoals het beleid voor de gemeentefinanciën en de verhouding tussen markt en overheid.

De rode draad in het verslag was dat het college geen boodschap heeft aan de gemeenteraad en dat de fracties van PvdA, VVD en CDA maar één doel kennen: het garanderen van een meerderheid voor de coalitie. In het zeldzame geval dat er een voorstel van de oppositie wordt overgenomen, wordt dat als eigen idee gepresenteerd. Vaker worden amendementen en moties middels georganiseerde partijdiscipline onschadelijk gemaakt. Alles lijkt ondergeschikt aan het kortetermijndoel van het wegwerken van de schulden. De gevolgen voor de burgers worden steeds meer voelbaar en zullen op den duur ook nog kostbaar uitpakken.
Het gevoel dat de raad er voor piet snot bijzit leeft ook bij andere fracties en zelfs raadsleden van collegepartijen voelen zich soms ongemakkelijk onder de druk van het college.
Het wordt tijd om de luiken open te gooien. GB Heerenveen wil een open bestuursstijl bereiken die recht doet aan het elementaire democratische uitgangspunt van herkenbare politieke besluitvorming.
Anders kan de raad wel naar huis.

 

bokhorstRaadslid Evert Jan Bokhorst: “Omdat de coalitiefracties slaafs het college volgen zijn wij, als het erop aankomt, ondernemersvriendelijker dan de VVD en socialer dan de PvdA.”