Meer grip op sportstad

Sportstad

 

De gemeente Heerenveen bestuurt Sportstad Heerenveen in samenwerking met maatschappelijke organisaties.
Sportstad heeft de laatste jaren positieve jaarcijfers getoond. Maar we weten dat de exploitatie daarvoor moeizaam was.

Al lange tijd leven er vragen over de samenwerking tussen de gemeente en de partners binnen Sportstad. Vragen over doelstellingen, over actuele ontwikkelingen en de omgang met risico’s. De huidige gemeenteraad is door het college niet geïnformeerd over de verschillende rollen die het college vervult ten aanzien van Sportstad.

De rekenkamercommissie heeft nu onderzoek gedaan naar hoe het college opereert om de doelstellingen van Sportstad te bereiken. Daarbij is ook gekeken naar het beheersen van risico’s en de positie van de gemeenteraad.

De rekenkamer doet aanbevelingen om de doelstellingen helder te formuleren en de toezichthoudende rol van de raad te verbeteren. Het college wil die aanbevelingen opvolgen. GB Heerenveen is daar blij mee maar heeft het college gevraagd om dit niet op de lange baan te schuiven. Een daartoe strekkend amendement, om vóór 1 juli 2017 met een uitgewerkt voorstel te komen, werd raadsbreed aangenomen.

LEES HIER HET RAPPORT VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE