CIJFERS VERTELLEN NIET HET HELE VERHAAL

ouderenzorg

Op 25 januari heeft de raadscommissie SamelevingsZaken met de rekenkamer gesproken over hoe de gemeenteraad grip kan houden op de belangrijke sociale taken van de gemeente.

In 2013 is een visie vastgesteld met het doel: Duurzame ondersteuning bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Om dat doel ook in de toekomst veilig te stellen zal de nieuwe gemeenteraad met college en organisatie scherpere afspraken moeten maken over hoe je de resultaten meet en of de uitwerking moet worden bijgesteld. In vijf jaar tijd is de wereld wel veranderd. Oplopende tekorten maken dit extra urgent.
De rekenkamer hield de gemeenteraad ook voor: Budgetbewaking is belangrijk maar kijk niet alleen naar de cijfers want je moet ook weten wat er in de praktijk gebeurt. Dat kan door contacten met mensen die hulp en ondersteuning vragen, via werkbezoeken en gesprekken met instellingen of andere betrokkenen zoals de meitinkers.
Zo nodig zal GB Heerenveen de gemeenteraad vragen ook eigen onderzoek te doen om de vinger aan de pols te kunnen houden.