VERKIEZINGSTIJD PROMOTIETIJD

feanetie1

Het in 2016 gepresenteerde plan Feanetië wordt opnieuw in het zonnetje gezet. De verkiezingstijd is bij uitstek geschikt om politieke steun te zoeken. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij de plannen rond het Van der Valk hotel. Het zal vast niet de laatste promotie-actie zijn in de aanloop naar de verkiezingen.

Het plan Feanetië ziet er op het eerste oog aantrekkelijk uit. Meer varende toeristen naar Heerenveen.
GB Heerenveen kijkt met belangstelling uit naar de uitgewerkte plannen, die in de loop van het jaar jaar gepresenteerd worden.
Voorlopig houdt de partij het maar bij een simpeler voorstel om Heerenveen aantrekkelijker te maken voor de watersporter. Een upgrade van de aanlegvoorzieningen langs de Herensloot en het Breedpad. Van die oplossing weten we zeker dat het geen luchtkasteel is.