STILTE GEVRAAGD

zoab

GB Heerenveen is verrast door de snelle reactie op een motie die op 12 februari unaniem werd aangenomen. Daarin werd gevraagd om extra stil asfalt op Rijksweg 32 naar aanleiding van klachten van omwonenden.

Wethouder Siebenga toog naar Den Haag, Kamerleden stelden vragen en minister Van Nieuwenhuizen meldde reeds op 6 maart dat Rijksweg 32 dubbeldik ZOAB krijgt. Overschrijding van de geluidsnormen rond de nieuwe op- en afritten bij de K. R. Poststraat verplicht het Rijk daartoe.
Maar… dat stille asfalt wordt slechts over een lengte van 730 meter aangebracht. De bewoners van Heerenveen Noord, Oudeschoot en Oranjewoud schieten hier dus niets mee op.

De omwonenden van de snelweg hebben niet alleen last van verkeerslawaai maar hebben ook te maken met luchtverontreiniging door het wegverkeer. GB Heerenveen ziet daarom graag een verlaging van de maximum snelheid tussen Klaverblad en de Schoterlandseweg en vraagt het college om dit in het overleg met het ministerie aan de orde te stellen, naast een uitbreiding van de lengte van het extra stille asfalt.

Lees hier de Kamervragen en het antwoord van minister Van Nieuwenhuizen

Lees hier het nieuwsbericht van het vakblad voor de bouwnijverheid Cobouw