WAT HEEFT MARTHA 9 MET MARTIN?

Martin stal

Martin de Jong uit Oranjewoud, de nummer 9 op de lijst van GB Heerenveen, is met zijn adviesbureau actief in de melkveehouderij. Hij spreekt veel agrariërs kent hun spanning tussen een gezonde bedrijfsvoering en de eisen op het gebied van milieu en landschap.

De aanstaande Omgevingswet geeft de gemeente nieuwe mogelijkheden om de fysieke leefomgeving in te vullen en daarbij te letten op sociale, economische en gezondheidsaspecten. Martin spoort de agrarische sector aan zich actief te bemoeien met het opstellen van omgevingsvisies en plannen voor het buitengebied.
Heerenveen is niet alleen sportstad maar kent naast de bekende zuivelindustrie meer dan 230 agrarische bedrijven. Zij zien de noodzaak van omschakelen naar een gezond bedrijfsmodel dat duurzaam en natuur-inclusief is. GB Heerenveen steunt deze ontwikkeling van harte.