LITA LUISTERT GRAAG MAAR WIL MINDER HOREN

Lita Ponsen

Lita Ponsen, de nummer 4 op de lijst van GB Heerenveen, heeft brede interesses. Kunst en cultuur, sociale wetgeving maar ook ruimtelijke ordening en milieu. “Het mooie is dat het allemaal raakvlakken heeft,” zegt ze, “gezonde lucht, genoeg ruimte, groen en speelgelegenheid voor kinderen zijn niet alleen sociaal van belang, maar ze hebben ook ruimtelijke en milieu aspecten.”

Lita wil dat bewoners meer invloed krijgen op hun eigen leefomgeving. Ze noemt een voorbeeld uit haar eigen Oudeschoot. De al jaren slepende kwestie A32. Er wordt overlast ervaren maar men voelt zich niet gehoord. “Het wordt tijd dat er beter geluisterd wordt, zodat wij hier minder van de snelweg hoeven te horen.”