Minder missers

Elly Bijlsma

Elly Bijlsma, de nummer 2 op de lijst van GB Heerenveen, sprak laatst een alleenstaande moeder met een kind op de basisschool. Na jaren in een uitkering kan deze moeder nu met werk en alimentatie precies rondkomen. Haar dochtertje krijgt psychische en sociale hulp.

Toen die zorg naar de gemeente overging, klopte ze aan bij een meitinker die haar verwees naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. “Ik kreeg daar een gezinswerker en ik verwachtte dat die zou kijken naar wat er nodig was in de gezinssituatie. Maar ik moest zelf alles bedenken en aangeven. Begeleiding naar de school of de psycholoog was er niet. En dat er een Sportfonds of een Leergeldregeling was, moest ik zelf ontdekken in de gemeentelijke minimagids,” vertelde ze, “ik voelde geen enkele betrokkenheid.”
Het valt Elly op dat er vaak wel gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft maar dat de ouder geen hulp krijgt om de therapie van het kind thuis te ondersteunen.
Ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. “Als men zich vanaf het eerste contact goed laat bijstaan, dan worden veel missers voorkomen.”