Eerlijk duurt het langst

Tino van der Ven

Tino van der Ven, lijsttrekker van GB Heerenveen, legt graag uit hoe het eigenlijk zit met de gemeentefinanciën: “Vier jaar geleden was onze verkiezingsleus ‘Stem voor lagere lasten’, want als de gemeente geld tekort komt moet ze eerst het eigen huis op orde brengen voordat ze de hand ophouden bij de inwoners. We zien dat de regerende partijen ons advies hebben opgevolgd, met de provincie als waakhond.

Er zijn vorderingen gemaakt met het op orde brengen van het eigen huis, al hebben veel inwoners dit wel gevoeld in de vorm van achterstallig onderhoud van wegen en openbare ruimte en beknibbeling op subsidies en cultuur. Ook de mensen die zijn aangewezen op ondersteuning konden niet helemaal worden ontzien.”
De gemeentefinanciën staan er nu weer goed voor, de schuldenlast is verminderd en de belastingen zijn verlaagd. Het college kijkt tevreden terug maar we mogen niet vergeten dat de lage rente en de aantrekkende economie de echte stuwende kracht van het herstel waren.

Op 21 maart stemmen we opnieuw over geld en belastingen. Daarbij is het goed te bedenken dat van al het geld dat de gemeente uitgeeft, meer dan 80% vastligt. Met name door het verplicht uitvoeren van wettelijke taken. Aan de inkomstenkant is het nog sterker: de eigen heffingen en belastingen vormen slechts 8,5% van het geld dat binnenkomt. Het meeste komt van het Rijk of via projectsubsidies.
Desondanks vindt Tino dat er wat te kiezen valt: “Bijvoorbeeld de keus tussen dorps- en wijkontwikkeling of prestigeprojecten. En we kunnen kiezen voor een eerlijke belastingheffing. Dus geen hondenbelasting want die treft willekeurige inwoners. Geen belasting op grondkabels want die komt als stiekeme belasting via de energierekening bij burgers en bedrijven terecht. Wij willen ook compensatie van wat ik de ‘vrijwilligersbelasting’ noem, de OZB op bijvoorbeeld sportaccommodaties. En geen parkeerbelasting voor bezoekers van het centrum want die is uitgegroeid tot een ordinaire inkomstenbron en benadeelt de middenstand.”

“De financiële vooruitzichten zijn gunstig,” zegt Tino, “de begroting laat een groeiend overschot zien. Het gelijk houden van de OZB is toereikend om onze voorstellen te betalen. Dat is ook nog eens de meest eerlijke belasting die de gemeente kan heffen.”