Naar de knoppen

Roelf2

Roelf van der Woude, de nummer 3 op de lijst van GB Heerenveen, is bezorgd dat de democratie naar de knoppen gaat als de afstand tussen inwoners en politiek groeit.

“Als je kijkt naar het opkomstpercentage bij gemeenteraadsverkiezingen dan is de betrokkenheid met de lokale politiek niet groot,” zegt Roelf. “De politiek moet meer zichtbaar worden. Zodat mensen kunnen zien hoe de discussie plaatsvindt, welke argumenten en belangen er spelen en hoe besluiten tot stand komen. Ik wil de democratie uit de achterkamertjes halen en terugbrengen naar de inwoners.”

Dat begint al gelijk na de verkiezingen. De nieuwe raad kan laten zien dat ze openstaat voor de lokale samenleving. Bewoners, ondernemers en instellingen draaien dan mee aan de knoppen bij de totstandkoming van de afspraken voor de komende vier jaar.