Gemeenteraad Heerenveen unaniem tegen gaswinning

Gasvrij Heerenveen

Proefboringen bij Nieuwehorne hebben jaren geleden aangetoond dat er gas in de bodem zit. Mijnbouwbedrijf Vermilion wil dit gas nu gaan winnen en heeft gevraagd om zogeheten planologische medewerking. Het college heeft die medewerking geweigerd omdat de raad heeft uitgesproken geen gaswinning toe te staan.

GB Heerenveen heeft steeds twijfels gehad of zo’n weigering wel stand houdt. Een simpele wens van de raad is namelijk onvoldoende. Dat is inmiddels gebleken want Vermilion heeft bezwaar gemaakt en gelijk gekregen van de Commissie Bezwaarschriften. De gemeente moet nu toch planologische medewerking geven. Dat betekent overigens niet dat er gas gewonnen mag worden. Daarvoor zijn eerst vergunningen en speciale besluiten nodig.

Een gemeente kan gaswinning pas effectief tegenhouden als er duidelijke regels zijn over wat er wel en niet kan bij het winnen van bodemschatten en door voorwaarden te stellen in verband met de gevolgen voor de omgeving. Met dit doel werden maandag twee moties ingediend die elkaar gedeeltelijk overlappen. Beide roepen het college op om spoedig met beleidsnota’s te komen. Daarmee kan de wettelijke basis worden gelegd om gaswinning tegen te gaan. De moties werden met algemene stemmen aangenomen en het college gaat ermee aan de slag. Hiermee spreekt de Heerenveense politiek zich ondubbelzinnig uit voor een gasloze toekomst.