Minder OZB voor dorpshuizen en sportclubs

ozb

Met blijdschap heeft GB Heerenveen kennis genomen van het in de Tweede Kamer aangenomen amendement Omtzigt op de Gemeentewet, waarin nieuwe regels zijn vastgesteld voor het heffen van onroerendezaakbelasting.
Daarmee krijgen gemeenten de vrijheid om aan instellingen van sociaal belang het lage woningtarief in rekening te brengen in plaats van het veel hogere ozb-tarief voor niet-woningen.

GB Heerenveen vraagt in haar verkiezingsprogramma al aandacht voor de ozb die als een zware last drukt op sportaccommodaties, dorpshuizen en andere maatschappelijke instellingen, die veelal door vrijwilligers gedragen worden.
Fractievoorzitter Tino van der Ven heeft het college gevraagd de nieuwe, gunstige ozb regeling in Heerenveen toe te passen en daarmee deze belangrijke instellingen een steun in de rug te geven.
Wethouder Broekhuizen reageerde positief en deed de toezegging de mogelijkheden te onderzoeken, waarbij hij opmerke dat verschillende organisaties momenteel een compenserende subsidie ontvangen. Voor het eind van 2019 komt het college met een reactie.