Herenveen meer dan regenbooggemeente

regenboogvlag

Sinds maandag 15 april is de gemeente Heerenveen officieel een regenbooggemeente. De gemeenteraad heeft daartoe het LHBTIQ+ emancipatiebeleid vastgesteld.

GB Heerenveen steunt dit van harte. Raadslid Elly Bijlsma wees erop dat naast sekse en genderdiversiteit er meer groepen in Heerenveen zijn die aandacht behoeven omdat zij gediscrimineerd worden. Ze noemde man/vrouw, afkomst, geloof en handicap. De wethouder heeft toegezegd dat er in de voorlichting die gegeven gaat worden, o.a. door Tumba, eveneens aandacht zal zijn voor deze groepen.
In een motie werd opgeroepen om kunstenaars van Heerenveen de kans te bieden dit beleid uit te beelden in een kunstwerk dat een prominente plaats zou moeten krijgen in het gemeentehuis en hier budget voor beschikbaar te stellen. De motie is gewijzigd door geen budget meer te noemen, maar dit mee te nemen in de verbouwingsplannen van de raadzaal. Na deze wijziging kon GB Heerenveen instemmen met de motie.