Lening voor vrouwenvoetbal

LENING VOOR VROUWENVOETBAL

De door GB Heerenveen geïnitieerde bijeenkomst van de gemeenteraad met de sc Heerenveen Vrouwen heeft een succesvol vervolg gekregen. Het College heeft de situatie voortvarend opgepakt. In de raad van 20 mei 2019 is een lening van maximaal 150.000 euro voorgesteld waarmee de toekomst van het vrouwenvoetbal kan worden veiliggesteld.

Ook sc Heerenveen en de KNVB hebben zich aan de vrouwen gecommitteerd. Het uiteindelijke doel is volledige integratie van het vrouwenvoetbal.
GB Heerenveen steunt het voorstel van harte. Tino van der Ven benadrukte het wederzijdse verband tussen de breedtesport de topsport.
De lening moet wel aan voorwaarden voldoen, vond hij. Om de maatschappelijke betekenis te versterken mag er bijvoorbeeld aan de vrouwen gevraagd worden om deel te nemen aan voetbal clinics om zoveel mogelijk instroom te krijgen van jonge meisjes. Een andere, morele voorwaarde is dat de huidige crediteuren niet de dupe worden.
“Heerenveen speelt in een van de mooiste shirts. Het zou toch een gemiste kans zijn als dat prachtige shirt alleen maar gedragen kan worden door mannen” vindt Tino. Over emancipatie gesproken…