Brede plannen – Breed gedragen – Breed ontvangen

26-06-2019 raad burgerbesluit

Met warme (!) eenstemmigheid en onder grote publieke belangstelling heeft de gemeenteraad het burgerbesluit van G1000 omarmd. Het college krijgt de opdracht om dit te vertalen in uitvoerbare plannen. In de herfst kan de raad daar dan besluiten over nemen. Sommige plannen kunnen snel gerealiseerd worden. Voor de grotere projecten zal meer tijd nodig zijn.

GB Heerenveen heeft de G1000 met aandacht gevolgd. Het project is een uitvloeisel van het Thematisch Raadsakkoord dat het lokale democratische proces wil vernieuwen en versterken.

De kwaliteit van de gepresenteerde plannen is indrukwekkend. Het enthousiasme van de deelnemers heeft menigeen verrast. Het laat zien hoezeer inwoners en ondernemers hart hebben voor hun centrum.

Lees alles over het Burgerbesluit op de website van G1000 Heerenveen: https://www.g1000heerenveen.nl/burgerbesluit/