Bezorgd over zorgcowboys

zorgcowboys

De Leeuwarder Courant schrijft vandaag over een landelijk onderzoek naar onbegrijpelijk hoge winstpercentages van zorgbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.


Onder de 174 winstmaker die in 2017 meer dan 10 procent winst behaalden zitten ook Friese Zorgbedrijven: Zorgburea
u Slippens (Sneek), Bos- en Meerzicht (Oudemirdum), Nocht en Wille (Metslawier), Syneada Psychomedisch centrum (Leeuwarden) en Bijzonder Zorgenkind (Surhuisterveen). Een verklaring kan zijn dat de zorg niet volledig is geleverd, maar wel gedeclareerd bij gemeenten of zorgverzekeraars. Als dat zo is dan zijn de winsten mogelijk niet altijd rechtmatig tot stand gekomen.

Gezien de grote tekorten in het Sociaal Domein heeft raadslid Elly Bijlsma de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  • In hoeverre zijn de genoemde zorgaanbieders actief in Heerenveen?
  • Gaat het college naar aanleiding van de berichten zelf onderzoek doen?
  • Als er vermoeden van fraude wordt aangetroffen, welke acties kunnen we dan verwachten?

Naschrift: In een eerdere versie van dit artikel is Friesland begeleid wonen te Heerenveen genoemd. Deze zorgaanbier heeft gemeld dat zij een fout gemaakt hebben bij het aanleveren van hun cijfers. De jaarwinst in 2017 en 2018 is in werkelijheid minder dan 2%, laten zij weten.