De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag en de illusie van morgen

Het opvallendste voorstel in de Themabegroting 2020 is de eenmalige investering van 1,2 miljoen in de nieuwe turnhal. Een fors bedrag maar beslist verantwoord om de topsport positie van Heerenveen zeker te stellen en meer ruimte te scheppen voor de breedtesport.

GB Heerenveen ziet in de begroting en de voorstellen van het college veel terug van haar verkiezingsprogramma, om te beginnen de burgerpanels en andere vormen van participatie. Ook voor het Thematisch Raadsakkoord, dat op voorspraak van GBH tot stand kwam en dat enthousiast door raad, college en de ambtelijke organisatie is opgepakt, wordt een substantieel bedrag uitgetrokken.

Met de afschaffing van de hondenbelasting en wens om de OZB en andere lasten in de pas te houden met de inflatie wordt GB Heerenveen op haar wenken bediend. Toch blijven wensen over zoals de compensatie van de OZB voor maatschappelijke instellingen.

De Themabegroting 2020 laat zien dan Heerenveen gunstig afsteekt bij omringende gemeenten maar dat onzekerheid over sociale uitgaven, dalende rijksuitkeringen en noodzakelijke energie-investeringen serieuze financiële risico’s voor de komende jaren vormen.

Lees hier het volledige betoog van Tino van der Ven.