Skoatterwiis is goed op weg

skoatterwiis1

Op 15 november nam de gemeenteraadscommissie SamenlevingsZaken een kijkje bij Kindcentrum Skoatterwiis in Oudeschoot. Namens GB Heerenveen waren Sandra Jakovljevic en Elly Bijlsma erbij. De huidige opzet werkt nu een jaar, dus benieuwd naar de resultaten.


Elly en Sandra ontmoeten enthousiaste kinderen en spreken tevreden ouders. Een centrumcoach vanuit Jeugd & Gezin zorgt voor korte lijnen en een duidelijke verbinding tussen school en thuis.
De grote wens van Skoatterwiis is uitbreiding van de naschoolse opvang met een aanbod van sport, cultuur en ontspanning. In het voorjaar van 2020 wordt hiermee een pilot gedraaid.
Aandacht is er voor de warme overdracht naar het voortgezet onderwijs en het zou mooi zijn
als de leerlingen die daar naartoe gaan een plek voor bijv. huiswerkbegeleiding krijgen in de naschoolse opvang.
D
e aanwas van nieuwe leerlingen is een punt van zorg. Zo gaat maar ongeveer de helft van de kinderen uit Oudeschoot naar Skoatterwiis, veel ouders kiezen voor een andere school. Dit heeft te maken met beeldvorming en men is hard aan het werk om dit imago positief om te buigen.
Een andere zorg betreft de toekomst: de centrumcoach is aangesteld voor 3 jaar. Wat gebeurt er daarna, met name als je zo goed op weg bent?
Na een fijne lunch die door het
Skoatterhûs verzorgd werd, kijken Sandra en Elly terug op een bijzonder leerzame ochtend!