Kadernota Sociaal Domein vastgesteld

2020-02-24-Elly-kadernota-sociaal-beleid 

Op 24 februari 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernota Sociaal Domein vastgesteld. Die zet de grote lijnen uit voor misschien wel de belangrijkste taak van de gemeente: de zorg en ondersteuning voor de inwoners.
Elly Bijlsma voerde het woord namens GB Heerenveen. Ze begon haar betoog met waardering voor de heldere en compacte nota met veel ambitie. “Daar houden we van!”


De kadernota wordt later uitgewerkt in 20 uitvoeringsplannen.

Kosten Jeugdzorg lopen uit de pas met de vraag

Als eerste punt noemde Elly de Jeugdzorg.
Heerenveen heeft net als andere gemeenten in Nederland flink geld moeten toeleggen op jeugdzorg (bijna 4 miljoen). Een situatie die een gemeente niet lang kan volhouden.
Vandaar dat GBH een motie van HL steunt voor een inkoopmodel met striktere eisen en meer gemeentelijke sturing op de toegang tot de jeugdzorg.

Schulden voorkomen via onderwijsprojecten

Het tweede punt dat GB Heerenveen noemde is de schuldproblematiek.
“We weten allemaal hoeveel mensen er geld verdienen aan de ellende van anderen”, begon Elly. En omdat er op het gebied van preventie nog wel wat te winnen is steunt de fractie de motie van de PvdA die preventie via scholen wil stimuleren.

Raad aan het stuur

Het is belangrijk dat de raad nauw betrokken blijkt bij de uitvoeringsplannen. Samen met andere partijen is daarom een motie ingediend die de grip van de raad op de uitwerking van de nota versterkt.