Parkeerbonnenregen

parkeren-feestdagen 

Veel automobilisten werden op Pinkstermaandag onaangenaam verrast door een boete omdat zij geen parkeergeld betaald hadden. Anders dan in veel plaatsen geldt in Heerenveen het gratis parkeren slechts op zondagen. Dat brengt niet alleen automobilisten in verwarring, ook sommige parkeerinformatie-websites geven aan dat feestdagen gratis zijn.

Daarom heeft GB Heerenveen in de raadsvergadering van 22 juni een parkeerregeling voorgesteld die beter aansluit bij de verwachtingen van het publiek. Dus de officiële feestdagen voortaan vrij te stellen van parkeergeld.
Een ruime meerderheid steunde dit voorstel en het college gaat de wens van de raad uitvoeren. De op Tweede Pinksterdag uitgedeelde boetes worden niet kwijtgescholden.

In een toelichting benadrukte Tino van der Ven het belang van de gastvrijheid. Om die reden wil GB Heerenveen het betaald parkeren liefst helemaal afschaffen. Maar daar is voorlopig geen raadsmeerderheid voor.