LEEF: Samen werken aan de beste oplossingen

zonnepanelen-energietransitie

GB Heerenveen heeft aan de wieg gestaan van het Thematisch Raadsakkoord. Het gemeentebestuur is hiermee een nieuwe weg ingeslagen waarbij de invloed van de gemeenteraad en de inwoners versterkt wordt.

De Energietransitie is een belangrijke pijler van het Raadsakkoord.
In februari heeft de raad besloten een gemeentelijk informatiepunt energie voor delen, luisteren en samen optrekken in te stellen en te starten met een Lokaal Energie Experimenten Fonds LEEF. Het fonds geeft ruimte en steun aan lokale initiatieven die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie en energiebesparing.

Op 22 juni zijn de uitwerking en de financiering van het fonds door de raad goedgekeurd.

Het fonds en het informatiepunt zijn belangrijk om innovatie aan te jagen op lokale schaal. Zoals bij de wijkuitvoeringsplannen van Heerenveen Aardgasvrij.

GB Heerenveen ziet met instemming wat het Lokaal Energie Experimenten Fonds wil doen: het vinden van de beste oplossingen, samen met de mensen waar het om gaat.