Financiële flater: raad pakt de regie

tino-debat-financiën

Boosheid en verbijstering zetten de toon in de raadsvergadering van maandag 7 september.
Het ging over de miljoenen-flater bij de financiële meerjarenplanning van de gemeente Heerenveen.
Ongenoegen was er ook over de manier waarop het college hiermee naar buiten was gekomen.

Het stoorde veel raadsleden dat de verantwoordelijke wethouder niet bij de onthulling van de problemen was. Burgemeester Van der Zwan wierp zich steeds op als spreekbuis van het college.
Maandagavond verklaarde wethouder financiën Hans Broekhuizen dat zijn naderende afscheid de reden was dat de voorzitter van het college het woord voerde over de administratieve fouten. Wethouder Broekhuizen wordt op 18 september burgemeester in Twenterand.
Tino van der Ven: “Een vertrekkende wethouder blijft gewoon in functie ook al speelt hij geen rol bij de toekomstige beslissingen. Ik heb het over eigenaarschap. Dat is jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. Het is buitengewoon ernstig dat de raad op basis van onjuiste informatie de perspectiefnota heeft moeten vaststellen.”

Het college wilde eerst zelf laten uitzoeken wat er mis was gegaan. De voltallige gemeenteraad was het daar niet mee eens en besloot tot een eigen onderzoek. Ook wil de raad voldoende zeggenschap over het oplossen van het financiële gat.

De raadsvergadering werd geleid door raadslid en ondervoorzitter Roelf van der Woude. Dat onderstreept de verdeling van de verschillende rollen van raad en college. B&W moeten zich verantwoorden. De raad voert haar controlerende taak uit en neemt de uiteindelijke beslissingen. Van der Woude: “Deze gemeenteraad heeft zich vanaf het begin onafhankelijk van het college opgesteld. In deze onplezierige situatie is dat alleen maar sterker geworden. Door zelf aan het roer te staan bij het onderzoek en te beslissen hoe de problemen worden aangepakt en het financiële gat wordt gedicht.”

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/989813-raad-heerenveen-doet-onafhankelijk-onderzoek-naar-rekenfout