IJshockeyhal bij reddingsplan Thialf?

ijshockeyhal

In de Leeuwarder Courant lezen we over de inschakeling van de heer Pier Eringa als kwartiermaker om de financiële problemen bij Thialf te helpen oplossen. GB Heerenveen heeft daar reeds in het voorjaar tijdens de commissievergadering nadrukkelijk voor gepleit en is blij met de keuze.
Wat niet duidelijk is, of de kwartiermaker zich alleen maar bezighoudt met de 400 meter baan of ook met de ijshockeyhal.

Zoals bekend heeft de ijshockeyhal de nodige problemen die op korte termijn om een oplossing vragen. Daarbij is de hal een belangrijk onderdeel van het sportimago van de gemeente Heerenveen. Nog afgezien van het betekenis voor de gebruikers.
Daarom heeft Roelf van der Woude namens de fractie van GB Heerenveen aan het college gevraagd of de gemeente ook meepraat en of de ijshockeyhal deel uitmaakt van de opdracht aan de heer Eringa.