Grotere rol samenleving bij op orde brengen gemeentefinanciën

2020-11-10-raad

In een digitale raadsvergadering op maandagavond 9 november is een sluitende begroting voor 2021 vastgesteld. Een prestatie die lof verdient, vanwege de onzekerheid over de gevolgen van corona en de financiële blunder waardoor de gemeente jaarlijks 2 miljoen minder kan uitgeven.

De geldproblemen zijn voor nu even vooruitgeschoven maar op termijn gaan de gevolgen niet uitblijven. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen moeten daarom betrokken worden bij de oplossingen om de gemeentefinanciën op orde brengen.

Een motie met die strekking is door de raad aangenomen. Initiatiefnemer Roelf van der Woude van GB Heerenveen: “De motie die wij samen met VVD en Heerenveen Lokaal hebben ingediend past perfect bij de manier waarop huidige de gemeenteraad werkt: de samenleving nadrukkelijk betrekken bij de besluitvorming. Over de manier waarop wordt nog een plan gemaakt.” De motie is met ruime meerderheid aangenomen.

Lees hier het betoog van Tino van der Ven