Huishoudelijke hulp naar draagkracht betalen

huishoudelijke hulp

Sinds 2019 is het zogeheten Abonnementstarief voor Huishoudelijke Hulp ingevoerd. Sindsdien is er geen inkomenstoets meer en betaalt iedereen hetzelfde tarief. Gemeenten zagen vanaf dat moment de aanvragen voor huishoudelijke hulp enorm toenemen, met name in de groep van de midden- en hogere inkomens. Voorheen regelde die groep dat zelf, maar nu kunnen ze voor een koopje huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente.

De bedoeling van de Participatiewet is dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig hulp organiseren. Pas als dit niet lukt, zorgt de overheid voor een vangnet. Maar nu wordt dit vangnet gebruikt door een groep die zichzelf prima kan redden.

Ook de VNG is geschrokken van groei van de aanvragen en eist volledige compensatie van het Rijk. Tot die tijd zullen de gemeentes het zelf moeten oplossen. In Krimpen aan den IJssel is het geduld op en gaat men weer een inkomenstoets invoeren om daarmee een proefproces uit te lokken.

Tijdens een commissievergadering op 11 november heeft Elly Bijlsma de problematiek aan de orde gesteld. Volgens de wethouder kan de gemeente er niet zoveel aan veranderen. Het college wil niet verder gaan dan de ontwikkelingen met belangstelling volgen. “Ik vind die houding veel te afwachtend,” zegt Elly, “de gemeente Leeuwarden heeft al aangekondigd de knuppel in het hoenderhok te willen gooien.” Zij heeft daarom namens GB Heerenveen schriftelijke vragen gesteld over het aantal hulpaanvragen en de mogelijkheid van scherpere normen bij de toekenning. “Ik wil ook weten of de gemeente Heerenveen bereid is om samen met andere Friese gemeenten, waaronder Leeuwarden, de inkomenstoets weer toe te passen en het eventueel tot een proefproces te laten komen.”