Koorddansen

De financiële situatie van de gemeente is zo wankel dat er beslissingen nodig zijn die veel mensen gaan voelen. Het is verleidelijk om te doen of dat niet nodig is. “Maar GB Heerenveen wil niet voor die verantwoordelijkheid weglopen,” zei fractievoorzitter Tino van der Ven bij de behandeling van de Perspectiefnota.
Wat de situatie zo triest maakt is dat de tekorten zijn ontstaan door het beleid van de rijksoverheid. De gemeente heeft er veel taken op sociaal gebied bij gekregen maar de rijksvergoedingen zijn onvoldoende aangepast.

In de Perspectiefnota doet het college voorstellen om de begroting weer op orde te brengen.
Bij enkele daarvan plaatst GB Heerenveen een kanttekening.
– De collectieve ziektekostenverzekering moet in stand blijven. Het gaat om ruim 2000 mensen à 187 euro per persoon. Een gemeente die pretendeert sociaal te zijn moet deze 375000 euro vrij moet kunnen spelen in de begroting van ruim 150 miljoen.
– Verlaging subsidie sportstimulering (buurtsportcoaches). Ook dit ligt bij de fractie van GB Heerenveen zwaar op de maag. Heerenveen Stad van Sport kan het niet maken om aan de ene kant structureel geld vrij te maken voor Thialf en tegelijkertijd het stimuleren van deelname aan sport af te bouwen. Dat is met elkaar in tegenspraak.
– Verhoging OZB en verhogen parkeerinkomsten is voor GB Heerenveen een bittere pil. We komen er helaas er niet onderuit. Maar hierbij moeten dorpshuizen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen worden ontzien. Zij draaien vrijwel geheel op vrijwilligers en vervullen een sleutelrol in de samenleving. GB Heerenveen vindt sinds jaar en dag dat deze OZB heffing uitpakt als een verwerpelijke “vrijwilligersbelasting”.
Veel meer ziet GB Heerenveen in een bepaalde vorm van evenementen belasting. Dorpsfeesten moeten daar uiteraard van worden vrijgesteld.
– Vier ton per jaar voor Thialf lijkt ook veel geld. Toch is het te verdedigen. Het is amper een kwart procent op de gemeentebegroting en wij menen dat investeren in topsport zich in veelvoud uitbetaalt voor de breedtesport.
“Maar er is wél een grens aan wat maatschappelijk verdedigbaar is. Kosten voor topsport mag je niet afwentelen op burgers,” vindt Tino van der Ven.

“Op weg naar een nieuw evenwicht”, is het thema van de perspectiefnota. Wat GB Heerenveen betreft had de titel ook “Koorddansen” kunnen zijn, gezien de instabiele financiële situatie van de gemeente.

Tino van der Ven: “We zullen de tering naar de nering moeten zetten. Dat is een opgave die de iedereen aangaat. Daarom zijn we blij met de vele reacties van de inwoners over waar wel en niet op te bezuinigen. Het laat zien dat veel mensen open staan voor participatie en constructief meedenken. Als lokale partij kunnen we dit alleen maar toejuichen.”