Een goed en zinvol leven, samen doen wat wél kan

Gemeenteraadslid Elly Bijlsma en kandidaat-raadslid Ankie Speel van GemeenteBelangen zijn woensdag 2 maart op bezoek geweest bij Talant, locatie Herema State te Heerenveen.

Zij spraken daar met de heer De Boer, hoofd van Talant en tevens trainer van Zorggroep Alliade. Talant is één van de zeven zorgonderdelen van Zorggroep Alliade. Ze bieden zowel basis- als gespecialiseerde zorg.

Men werkt vanuit de visie “goed en zinvol leven” en de missie “samen doen wat wél kan”. Uitgangspunt is het samenwerken van de cliënt, zijn naasten en de medewerkers. De heer De Boer vertelde wat deze aanpak in de praktijk betekent. Hij gaf ook een overzicht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg.

GemeenteBelangen bezoekt met regelmaat organisaties, vrijwilligers en inwoners van de gemeente Heerenveen om te horen wat er speelt. Deze bezoeken leveren nuttige informatie uit de praktijk op.
Wilt u of uw organisatie ook eens met ons om de tafel? GemeenteBelangen komt graag bij u langs. Want een sterke raad weet wat er speelt in de samenleving!