Anders omgaan met Gezondheid

Raadslid Ankie Speel (GemeenteBelangen) bezocht op woensdag 11 mei het symposium ‘Anders omgaan met Gezondheid”
Dit werd georganiseerd door Seker en Sûn: het samenwerkingsproject om invulling te geven aan de gezondheidszorg voor 2030 in Friesland*. Namens haar fractie was Ankie aanwezig om de stem van onze inwoners te vertegenwoordigen en geïnspireerd te raken. Er waren sessies over onder andere de arbeidsmarkt, het versterken van ‘mienskip’, mobiliteit, digitalisering, Bloeizones en de Friese Preventie Aanpak.

De zorg in Fryslân zal in de komende jaren anders georganiseerd worden
We staan samen voor een grote opgave: de zorg en ondersteuning die we tot nu toe gewend zijn te krijgen, zullen in de toekomst niet in dezelfde vorm beschikbaar zijn.
Dat komt door de stijgende zorgvraag en het tekort aan arbeidskrachten. Nu al heeft Fryslân een tekort aan 2.100 medewerkers in de zorg. De verwachting is dat dit tekort snel oploopt.

Een eenvoudige oplossing bestaat niet
Maar leidende principes voor houdbare zorg zijn er wél. We moeten veel opener, vaker en eerlijker het gesprek voeren.
Wanneer heb je kwaliteit van leven, wanneer voert het te ver constant zware zorg te bieden en hoe gaan we onze maatschappij zo inrichten dat we naar elkaar om kunnen zien?
En, werk alsjeblieft niet vanuit wantrouwen maar vertrouwen.

*) Seker en Sûn is hét samenwerkingsproject waar kennis over zorg en welzijn binnen de provincie Fryslân samenkomt.
Burgers, patiëntenverenigingen, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, overheden, verzekeraars, MKB en andere belanghebbenden werken hier samen aan invulling van de beste zorg voor de sterk stijgende en veranderende zorgvraag in 2030.