Energietoeslag voor minima

De gemeente Heerenveen is inmiddels gestart met het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag. Tot 30 april hebben de mensen die bij de gemeente bekend zijn de toeslag ontvangen en vanaf 1 mei konden anderen, die aan de voorwaarden voldoen, een aanvraag indienen.

Namens GemeenteBelangen heeft Elly Bijlsma in de commissie SamenlevingsZaken de volgende vragen gesteld:

  • Hoeveel toeslagen zijn uitgekeerd t/m 30-4, dus aan de “bekende” mensen?
  • Hoeveel aanvragen voor de toeslag na 1-5 zijn er inmiddels ontvangen en uitgekeerd
  • Is de indruk van de gemeente dat iedereen die hiervoor in aanmerking komt de aanvraag inmiddels heeft ingediend?
  • Wordt er nog actie ondernomen om (meer) mensen te attenderen op deze regeling?

De wethouder gaf aan dat tot 30 april 1400 “bekende” mensen het bedrag hebben ontvangen. Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering.
Vanaf 1 mei zijn 600 aanvragen gedaan, hiervan zijn er 100 afgehandeld en uitbetaald. Deze aanvragen worden eerst getoetst dus dat duurt wat langer.

De gemeentewebsite wordt erg goed bezocht, mogelijk ook door de landelijke aandacht (zo’n 600 bezoekers in een week) en ook zijn er veel telefoontjes bij het klantcontactcentrum binnengekomen (ruim 800 tot eind mei).
Er zal nogmaals aandacht aan worden geschonken middels de lokale pers. De wethouder was blij met de vragen en komt er graag later nog eens op terug om de stand van zaken door te geven.