Financiën 2022

GemeenteBelangen Heerenveen ziet dat Heerenveen als Gouden Plak zijn glans verliest.

Zo lezen we in de themajaarrekening dat onze beschikbare bedrijfs- en woningbouwgronden aan het afnemen zijn. Daarnaast hebben de stijgende kosten invloed op onze grondexploitaties. Het resultaat  over het jaar 2022 is “slechts” 320.000 euro positief.

Het vet verdwijnt van de botten en dat is best zorgelijk, vindt u ook niet?

Er komen uitdagende tijden aan. Tijden waarin communicatie en participatie met onze inwoners, organisaties en bedrijven van onschatbare waarde zijn. Draagvlak van onderop is nodig om de juiste dingen te kunnen doen.

Of, zoals Michel Moore zei: “Als we niet meer participeren houden we op een democratie te zijn”.

Wat ons positief stemt is onze huidige Algemene Reserve van 56,6 miljoen euro. Er is wat vet op de botten. Maar ook deze reserve vraagt om realistisch en verbindend leiderschap dat verder vooruit ziet dan 4 jaar.